Reklamacje i zwroty

z dnia

REKLAMACJA PRODUKTU

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć kupującemu produkt bez wad.

GWARANCJA czy RĘKOJMIA .Klient musi jednoznacznie określić z jakiego trybu reklamacyjnego chce skorzystać

Złożenie reklamacji może nastąpić w okresie 2 lat od daty wydania Klientowi produktu i musi następujące formy :

 • E-mailowo na adres naszego serwisu internetowego : sklep.rybnik@majster.biz

 • Pisemnie ( listownie) na adres FRBHMAJSTERul. Prosta 19044-203 Rybnik

Reklamacja powinna zawierać

 • Dane sprzedawcy –adres głównego miejsca wykonywania działalności NIP ,wszystkie te dane są umieszczone na fakturze lub paragonie fiskalnym.

 • Dane klienta – w przypadku paragonu – ( Imię ,nazwisko , adres ,adres e-mailowy n.tel. kontaktowego

 • Miejsce i data sporządzenia reklamacji

 • Informacja o zawartej umowie : kiedy została zawarta , co było przedmiotem umowy ,(zamawiany towar), sposób płatności za produkt ,jaki został wybrany sposób dostawy. Data otrzymania przesyłki.

 • Jaka jest wada przedmiotu reklamowanego i data jej wystąpienia.

Żądanie klienta

 • Doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży ,

 • Obniżenie ceny (częściowy zwrot wartości)

 • Odstąpienie od umowy jeżeli wada jest istotna .

 • Podpis reklamującego

Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrócimy zapłatę za towar z uznanej reklamacji i w przypadku odstąpienia od umowy w tej samej formie w jakiej dokonał tego klient

Koszt wymiany lub naprawy , jak również koszty dostarczenia przedmiotu do sprzedawcy ponosi sprzedawca.

Zobowiązujemy się do zajęcia stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przekroczenie tego terminu jest równoznaczne z uznaniem żądania kupującego.

W przypadku uznania reklamacji, skontaktujemy się z klientem w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących zakończenia postępowania reklamacyjnego.